Ongoing Studies / Conferences

  • Asymmetric Price Response in the Oil Market
  • Turkey's Shale Gas Practices / Environmental Concerns
  • Effectiveness of Regulation / Case Study: Turkey Natural Gas Market
  • Capacity Mechanism
  • Oil Contracts / Fiscal Regimes
  • 18-20 November 2017, The International Conference on Energy Security and Geopolitics in the Eastern Mediterranean, Center for Energy and Sustainable Development (CESD) at Kadir Has University and the Northern Cyprus Campus of Middle East Technical University.
  • November 2017, Dokuz Eylul University

Data Room

VERİ ODASI / DATA ROOM   POLLS / ANKETLER - Yeni 


Natural Gas Consumption of Turkey According to Different Sources (Farklı Kaynaklara Göre Türkiye Doğal Gaz Tüketimi) - New 

Turkey's Oil and Gas Trade 2016 (Türkiye'nin 2016 Yılı Petrol ve Gaz Ticareti) - New

Number of Mentions at WEO 2016 (Dünya Enerji Görünümü 2016 Raporunda Hangi Ülkeden Kaç Defa Bahsediliyor) - New

Turkey's Natural Gas Market 2016 (Türkiye Doğal Gaz Piyasası 2016) - New

Turkey Natural Gas Consumption (Türkiye Doğal Gaz Tüketimi) - New

Russia - Turkey Gas Flow - Rusya - Türkiye Gaz Akışı - New

Prices in European Power Markets in the Past Year - Avrupa Spot Elektrik Fiyatları Karşılaştırması - New

Turkey's Natural Gas Market 2015 - Turkiye Dogal Gaz Piyasasi 2015

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) - Renewable Energy Support Mechanism

List of Countries by Energy Consumption - Enerji Tuketimlerine Gore Ulkelerin Siralanisi

Türkiye Doğalgaz Dağıtım Tarifelerine Yönelik Grafikler (Turkish Natural Gas Distribution Tariff)

Turkish Solar Market - Licence Auctions (Türkiye Güneş Enerjisi Lisans Yarışmaları)

Energy Consumption Mix of Turkey (Türkiye'nin Enerji Tüketim Çeşitliliği) 1965-2014

Energy Consumption Mix of the Europe's Largest Economies (Avrupa'nın Büyük Ekonomilerinin Enerji Tüketim Çeşitliliği) 1965-2014

Energy Consumption Mix of the World's Largest Economies (Dünya'nın Büyük Ekonomilerinin Enerji Tüketim Çeşitliliği) 1965-2014

Iran Oil and Natural Gas Figures

Türkiye Doğal Gaz Piyasasına Bakış / Turkish Natural Gas Market at a Glance

Doğalgaz İletim Tarifeleri / Natural Gas Transmission Tariffs

Doğalgaz Bağlantı Tarifeleri / Natural Gas Connection Tariffs

Türkiye Doğalgaz İletim Sistemi Kapasite Rezervasyonları (Ocak 2013) / Capacity Reservations of the Turkish Natural Gas Transmission System (January 2013)

Türkiye Doğalgaz Kaynakları / Turkey Natural Gas Supply 

Türkiye Petrol İthalatı / Turkey Crude Oil Imports 

Türkiye Doğalgaz Fiyatları (Ocak 2006 - Ekim 2012) / Turkey Natural Gas Prices (January 2006 - October 2012) 

Türkiye Doğalgaz Fiyatları (Eylül - Ekim 2012) / Turkey Natural Gas Prices (September - October 2012) 

Dengeleme Gazı Fiyatı / Balancing Gas Price

Türkiye Doğalgaz Piyasasında Fiyat Oluşumu / Price Formation of Turkish Natural Gas Market

Türkiye Doğalgaz Tüketim Grafikleri / Natural Gas Consumption Figures of Turkey


ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTATİSTİKLERİ