Data Room

VERİ ODASI / DATA ROOM   POLLS / ANKETLER - Yeni 


Natural Gas Consumption of Turkey According to Different Sources (Farklı Kaynaklara Göre Türkiye Doğal Gaz Tüketimi) - New 

Turkey's Oil and Gas Trade 2016 (Türkiye'nin 2016 Yılı Petrol ve Gaz Ticareti) - New

Number of Mentions at WEO 2016 (Dünya Enerji Görünümü 2016 Raporunda Hangi Ülkeden Kaç Defa Bahsediliyor) - New

Turkey's Natural Gas Market 2016 (Türkiye Doğal Gaz Piyasası 2016) - New

Turkey Natural Gas Consumption (Türkiye Doğal Gaz Tüketimi) - New

Russia - Turkey Gas Flow - Rusya - Türkiye Gaz Akışı - New

Prices in European Power Markets in the Past Year - Avrupa Spot Elektrik Fiyatları Karşılaştırması - New

Turkey's Natural Gas Market 2015 - Turkiye Dogal Gaz Piyasasi 2015

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) - Renewable Energy Support Mechanism

List of Countries by Energy Consumption - Enerji Tuketimlerine Gore Ulkelerin Siralanisi

Türkiye Doğalgaz Dağıtım Tarifelerine Yönelik Grafikler (Turkish Natural Gas Distribution Tariff)

Turkish Solar Market - Licence Auctions (Türkiye Güneş Enerjisi Lisans Yarışmaları)

Energy Consumption Mix of Turkey (Türkiye'nin Enerji Tüketim Çeşitliliği) 1965-2014

Energy Consumption Mix of the Europe's Largest Economies (Avrupa'nın Büyük Ekonomilerinin Enerji Tüketim Çeşitliliği) 1965-2014

Energy Consumption Mix of the World's Largest Economies (Dünya'nın Büyük Ekonomilerinin Enerji Tüketim Çeşitliliği) 1965-2014

Iran Oil and Natural Gas Figures

Türkiye Doğal Gaz Piyasasına Bakış / Turkish Natural Gas Market at a Glance

Doğalgaz İletim Tarifeleri / Natural Gas Transmission Tariffs

Doğalgaz Bağlantı Tarifeleri / Natural Gas Connection Tariffs

Türkiye Doğalgaz İletim Sistemi Kapasite Rezervasyonları (Ocak 2013) / Capacity Reservations of the Turkish Natural Gas Transmission System (January 2013)

Türkiye Doğalgaz Kaynakları / Turkey Natural Gas Supply 

Türkiye Petrol İthalatı / Turkey Crude Oil Imports 

Türkiye Doğalgaz Fiyatları (Ocak 2006 - Ekim 2012) / Turkey Natural Gas Prices (January 2006 - October 2012) 

Türkiye Doğalgaz Fiyatları (Eylül - Ekim 2012) / Turkey Natural Gas Prices (September - October 2012) 

Dengeleme Gazı Fiyatı / Balancing Gas Price

Türkiye Doğalgaz Piyasasında Fiyat Oluşumu / Price Formation of Turkish Natural Gas Market

Türkiye Doğalgaz Tüketim Grafikleri / Natural Gas Consumption Figures of Turkey


ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTATİSTİKLERİ