July 24, 2015

Turkish Solar Market - Licence Auctions
(Türkiye Güneş Enerjisi Lisans Yarışmaları)


Thanks @solarbabatr for the data support.
Grafiğe katkıları için @solarbabatr 'ye teşekkürler.

No comments :

Post a Comment