July 2, 2011

"Güncel Gelişmeler Işığında Türkiye Doğal Gaz Piyasası Tarife Uygulamaları ve Yatırım Ortamının Değerlendirilmesi"
 17. Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı (ICCI)
Haziran 2011

No comments :

Post a Comment