Useful Links

TURKİYE ENERJİ MEVZUATI
TURKISH ENERGY LEGISLATION


TÜRKİYE ENERJİ PİYASASI HABER SİTELERİ
TURKISH ENERGY NEWS


TURKİYE ENERJİ PİYASASI BİLGİ SERVİSİ
TURKISH ENERGY MARKET INFORMATION SERVICE
www.ceenenerji.com


ULUSAL KURUM VE KURULUŞLAR
NATIONAL ASSOCIATIONS
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
http://www.epdk.org.tr/
Enerji Uzmanları Derneği
http://www.enerjiuzmanlari.org/
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Rekabet Kurumu
T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
Petrol İşleri Genel Müdürlüğü
Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü
http://www.botas.gov.tr/
 Enerji İşleri Genel Müdürlüğü
 Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü
 Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü
 Elektrik Üretim A.Ş
 Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş.
 Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü
 Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığı
 Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi
 ODTÜ, Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği
İstanbul Teknik Üniversitesi Enerji Enstitüsü
 TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Enerji Enstitüsü
 Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü
http://eusolar.ege.edu.tr/
Türkiye Enerji Vakfı
TMMOB Petrol Mühendisleri Odası


ULUSLARARASI KURUM VE KURULUŞLAR
INTERNATIONAL ASSOCIATIONS
International Energy Agency
 World Bank
 ERRA-Energy Regulators Regional Association
 Federal Energy Regulatory Commission (FERC)
 Office of Gas and Electricity Markets
 The European Regulators’ Group for Electricity and Gas (ERGEG)
 European Association of Electricity Transmission System Operators (ETSO)
 The European Federation of Energy Traders (EFET)
  European Bank for Reconstruction and Development
 European Investment Bank
 Global Regulatory Network
 International Confederation of Energy Regulators (ICER)
 National Association of Regulatory Utility Commissioners (NARUC)
 World Energy Council
 International Energy Regulation Network (IERN)
 Florence School of Regulation
 American Gas Association
U.S. Energy Information Administration
http://www.eia.doe.gov/


ULUSLARARASI PİYASALAR
INTERNATIONAL MARKETS
Glossary, CME Group 

DOKTORA NEDİR?
ÇİZİM AŞAĞIDAKİ SORU İÇİN DE GEÇERLİDİR:
ENERJİ UZMANLIĞI NEDİR?
WHAT IS Ph.D.?
THE ILLUSTRATION IS ALSO VALID FOR THE BELOW QUESTION:
WHAT IS ENERGY EXPERT?
Çizim için lütfen tıklayınız
Please click for the illustration
WEB SİTENİZİ EKLEMEK İÇİN LÜTFEN MAİL ATINIZ
PLEASE SEND ME AN EMAIL TO ADD YOUR WEBSITE

okanyardimci@gmail.com